Hotline
 0943.105.155
Giờ khám
SÁNG :   7h30'' - 11h00''
CHIỀU : 13h30''- 16h30''
Số 154 khu phố Tân Hòa, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải phòng
hoạt động bệnh viện

THƯ MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM BỔ SUNG HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM 2023 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH BẢO