Hotline
 0943.105.155
Giờ khám
SÁNG :   7h30'' - 11h00''
CHIỀU : 13h30''- 16h30''
Số 154 khu phố Tân Hòa, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải phòng

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức
Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo được thành lập năm 1963 trên cơ sở từ nhà thương Vĩnh Bảo, với quy mô 50 giường bệnh. Đến tháng 3 năm 1989 được sát nhập với phòng y tế huyện để thành lập Trung tâm y tế huyện Vĩnh Bảo. Tháng 6 năm 2007 tách Trung tâm y tế huyện Vĩnh Bảo ra thành Bệnh viện đa khoa huyện và Trung tâm y tế. Năm 2008, Bệnh viện được UBND thành phố Hải Phòng quyết định nâng cấp thành bệnh viện hạng II.Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân trong huyện và vùng lân cận.
Quy mô bệnh viện: 280 giường kế hoạch, 425 giường thực kê. Bao gồm 1 cơ sở trung tâm, 02 cơ sở điều trị II, 20 khoa phòng. Tổng số cán bộ viên chức lao động là: 261 người
Về trình độ chuyên môn: Tổng số bác sĩ là 56 trong đó BSCKII: 03 người, BSCKI: 22 người, Dược sĩ CKI: 02 người, Điều dưỡng - Hộ sinh - Kỹ thuật viên: 162 người trong đó 46 trình độ đại học, 116 trình độ cao đẳng, còn lại là cán bộ khác.
I.BAN GIÁM ĐỐC:
1.
BSCKII: LÂM THỊ HUYỀN - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
2.
BSCKII : ĐỖ NGỌC KHƯƠNG - PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
3.
BSCKI : VŨ THỊ LEN - PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
II. Bệnh viện có 20 khoa/phòng, gồm:
1- Phòng Kế hoạch tổng hợp:
- Điện thoại: 02253.885.856
           - Trưởng phòng: Bs CKI Vũ Thị Len

2- Phòng Điều dưỡng:
          - Điện thoại: 02553.889.225
          - Trưởng phòng: CNĐHĐD Đỗ Thị Ngọc Trâm

3-Phòng Tổ chức cán bộ :
          - Điện thoại: 02553.980.796
          - Trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Đức Dũng

4- Phòng Hành chính quản trị:
          - Điện thoại: 02253.899.556
          - Trưởng phòng: Dược sĩ Bùi Văn Linh

5- Phòng Công tác xã hội:
          - Điện thoại:02253.684.778
          - Trưởng phòng: Cử nhânNguyễn Đình Hải

6- Phòng Tài chính kế toán:
          - Điện thoại: 02253.899.239
          - Trưởng phòng: Cử nhânĐào Thị Hương

7- Khoa Hồi sức - Cấp cứu
          - Điện thoại: 02553.885.218
          - Phụ trách khoa: BS CKI Đỗ Ngọc Linh

8- Khoa Nội :
          - Điện thoại: 02553.884.406
          - Trưởng khoa: BsCKI Nhữ Văn Duy

9- Khoa Ngoại:
          - Điện thoại: 02253.885.320
          - Trưởng khoa: Bs CKII Đỗ Ngọc Khương

10- Khoa Phụ Sản:
          - Điện thoại: 02253.885.110
          - Trưởng khoa: Bs CKII Hoàng Sĩ Vượng

11- Khoa Truyền nhiễm:
          - Điện thoại: 02253.985.904
          - Trưởng khoa: BS CKI Vũ Thị Hương

12- Khoa Nhi:
          - Điện thoại: 02253.980.604
          - Trưởng khoa: Bs CKI Nguyễn Văn Tuấn

13- Phòng khám đa khoa Vĩnh Bảo:
          - Điện thoại: 02253.985.902
          - Trưởng khoa: Bs CKI Vũ Thị Thủy

14- Khoa YHCT-PHCN:       
          - Trưởng khoa: Bs CKI Bùi Văn Dương

15- Khoa Xét nghiệm:
          - Điện thoại: 02253.985.903
          - Trưởng khoa : CN CKI Trần Xuân Duẩn

16- Khoa Chẩn đoán hình ảnh:
         - Điện thoại: 
          - Trưởng khoa: Bs CKI Nguyễn Văn Trường

17- Khoa Dược:
          - Điện thoại: 02253.980.595
          - Trưởng khoa: Dược sĩ CKI Trần Văn Hải

18- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn:
          - Điện thoại: 02253.889.225
          - Trưởng khoa: Cử nhân Phạm Thị Hoa

19- Cơ Sở điều trị II Cộng Hiền
        - Điện thoại: 02253.884.356
        - Trưởng khoa: Bs CKI Phạm Văn Toàn

20- Cơ sở điều trị II Nam Am
          - Điện thoại: 02253.884.112
          - Trưởng khoa: Bs CKI Nguyễn Văn Vũ