Hotline
 0943.105.155
Giờ khám
SÁNG :   7h30'' - 11h00''
CHIỀU : 13h30''- 16h30''
Số 154 khu phố Tân Hòa, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải phòng
văn bản pháp quy

KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong ngành y tế năm 2023; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2023