Hotline
 0943.105.155
Giờ khám
SÁNG :   7h30'' - 11h00''
CHIỀU : 13h30''- 16h30''
Số 154 khu phố Tân Hòa, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải phòng
văn bản pháp quy

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO- CHỈ ĐẠO TUYẾN ,THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1816 NĂM 2023