Hotline
 0943.105.155
Giờ khám
SÁNG :   7h30'' - 11h00''
CHIỀU : 13h30''- 16h30''
Số 154 khu phố Tân Hòa, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải phòng
hoạt động bệnh viện

Biên bản kiêm tra và bảng tổng hợp điểm kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB, NVYT của SYT năm 2022-2023