• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

BỆNH VIỆN VĨNH BẢO TỔ CHỨC TIẾP XÚC TẶNG QUÀ NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27.7.1947 - 27.7.2020

BỆNH VIỆN VĨNH BẢO TỔ CHỨC TIẾP XÚC TẶNG QUÀ NGƯỜI BỆNH LÀ THƯƠNG, BỆNH BINH, MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27.7.1947 - 27.7.2020


BỆNH VIỆN VĨNH BẢO TỔ CHỨC TIẾP XÚC TẶNG QUÀ CÁN BỘ VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN LÀ CON LIỆT SĨ
NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27.7.1947 - 27.7.2020
SmartNews.Com

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO

Địa chỉ: Số 154 Khu phố Tân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Điện thoại: 02253.844269

Switch mode views: