• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo kết hợp với CLB Thiện Nguyện Vĩnh Bảo phát cháo miễn phí thường niên thứ 3 và thứ 6 hàng tuần cho người bệnh và người nhà người bệnh tại bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo


Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo kết hợp với CLB Thiện Nguyện Vĩnh Bảo phát cháo miễn phí thường niên thứ 3 và thứ 6 hàng tuần cho người bệnh và người nhà người bệnh tại bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo kết hợp với CLB Thiện Nguyện Vĩnh Bảo phát cháo miễn phí thường niên thứ 3 và thứ 6 hàng tuần cho người bệnh và người nhà người bệnh tại bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo kết hợp với CLB Thiện Nguyện Vĩnh Bảo phát cháo miễn phí thường niên thứ 3 và thứ 6 hàng tuần cho người bệnh và người nhà người bệnh tại bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo

SmartNews.Com

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO

Địa chỉ: Số 154 Khu phố Tân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Điện thoại: 02253.844269

Switch mode views: