• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo tiếp xúc chia tay BS Phạm Thị Vui - Phó giám đốc bệnh viện nghỉ theo chế độ


Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo tiếp xúc chia tay BS Phạm Thị Vui - Phó giám đốc bệnh viện nghỉ theo chế độ
(BS Lâm Thị Huyền - Giám Đốc Bệnh Viện tặng hoa)

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo tiếp xúc chia tay BS Phạm Thị Vui - Phó giám đốc bệnh viện nghỉ theo chế độ
SmartNews.Com

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO

Địa chỉ: Số 154 Khu phố Tân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Điện thoại: 02253.844269

Switch mode views: