• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo tổ chức, tham gia hiến máu nhân đạo ngày


Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo tổ chức, tham gia hiến máu nhân đạo ngày


Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo tổ chức, tham gia hiến máu nhân đạo ngày. - Copy
SmartNews.Com

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO

Địa chỉ: Số 154 Khu phố Tân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Điện thoại: 02253.844269

Switch mode views: