• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bệnh viện Vĩnh Bảo - bệnh viện Ninh Giang - Bệnh viện Quỳnh Phụ tổ chức gặp mặt giao lưu định kỳ năm 2019

Bệnh viện Vĩnh Bảo - bệnh viện Ninh Giang - Bệnh viện Quỳnh Phụ tổ chức gặp mặt giao lưu định kỳ năm 2019.

Bệnh viện Vĩnh Bảo - bệnh viện Ninh Giang - Bệnh viện Quỳnh Phụ tổ chức gặp mặt giao lưu định kỳ năm 2019
SmartNews.Com

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO

Địa chỉ: Số 154 Khu phố Tân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Điện thoại: 02253.844269

Switch mode views: