• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban Giám đốc chúc các khoa phòng nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2
SmartNews.Com

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO

Địa chỉ: Số 154 Khu phố Tân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Điện thoại: 02253.844269

Switch mode views: