• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

I - CƠ CẤU NHÂN SỰ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Hiện tại phòng Tài chính kế toán có 17 cán bộ công nhân viên

Gồm có : 1 Trưởng phòng, 1 phó phòng và 15 nhân viên

1 - Lãnh đạo phòng

-         Đ/ c Đào Thị Hương -  Trưởng phòng

-         Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh – Phó phòng

2 – Nhân viên

-         Đ/c Phạm Thị Huệ

-         Đ/c Nguyễn Thị Huệ

-         Đ/c Phạm Thị Hằng

-         Đ/c Nguyễn Thị Thoa

-         Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn

-         Đ/c Phạm Thị Trang

-         Đ/c Đỗ Thị Hạnh

-         Đ/c Phạm Thành Trung

-         Đ/c Nguyễn Hồng Hoa

-         Đ/c Nguyễn Thị Oanh

-         Đ/c Trần Thị Hằng

-         Đ/c Đoàn Thị Hà

-         Đ/c Nguyễn Thị Hà

-         Đ/ Nguyễn Thị Huyền Trang

-         Đ/c Nguyễn Hải Yến

II – CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Hiện nay phòng đã thực hiện công nghệ số trong quản lý kinh tế , sử dụng máy quét căn cước công dân , quét thẻ BHYT đảm bảo độ nhanh chóng và chính xác.

Phòng tài chính kế toán có thể được coi là huyết mạch của bệnh viện.

-         Xây dựng kế hoạch thu chi , tham mưu cho ban Giám đốc về quản lý kinh tế trong bệnh viện.

-         Tận thu viện phí, đảm bảo thu đúng thu đủ, chi theo đúng pháp lệnh kế toán .

Phòng tài chính kế toán có nhiệm vụ:

   +  Đăng ký khám chữa bệnh .

   + Thu viện phí

   + Thanh toán viện phí

   + Trả thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân khám ngoại trú

   + Thanh toán và làm thủ tục mua sắm thuốc, vật tư y tế tiêu hao, máy móc thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh.

Bệnh viện chuyển sang cơ chế tự chủ đảm bảo chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp khác cho CBCNV.

III – THÀNH TÍCH

Cán bộ nhân viên phòn tài chính kế toán có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, giúp cho Ban Giám Đốc triển khai các hoạt động của cơ quan có hiệu quả cao.

Phương châm của phòng tài chính là .

NHANH CHÓNG, KỊP THỜI, CHÍNH XÁC

 

SmartNews.Com

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO

Địa chỉ: Số 154 Khu phố Tân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Điện thoại: 02253.844269

Switch mode views: