• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Giới thiệu chung

Phòng Tổ chức cán bộ - một trong 06 phòng ban chức năng của bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc trong quá trình hoạt động chuyên môn của phòng. Phòng Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trọng là tham mưu cho ban giám đốc về công tác quản lý cán bộ, đào tạo nhân lực, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho nhân viên y tế, giữ gìn chính trị nội bộ trong bệnh viện…Nhằm mục tiêu đổi mới phong cách phục vụ, phòng tổ chức cán bộ tích cự cập nhật phần mềm phục vụ quản lý nhân sự đảm bảo quá trình hoạt động, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nói chung và chế độ, quyền lợi nói riêng cho nhân viên y tế.

2. Cơ cấu tổ chức

* Tổng số cán bộ nhân viên: 05 người

+ Bác sĩ: 01                                               + Chuyên viên: 02   

+ Điều dưỡng: 01                                       + Kế toán: 01

* Học hàm, học vị:

+ Bác sĩ CKII: 01                                     + Cử nhân kinh tế: 01

+ Cử nhân điều dưỡng: 01                        + Cử nhân quản lý nhà nước: 01

                                     + Quản trị tài chính kế toán: 01     

3. Chức năng nhiệm vụ

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

-  Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

-  Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

-  Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Công tác Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật: Tham mưu cho giám đốc về các hình thức thi đua khen thưởng và làm các thủ tục đề nghị khen thưởng, kỷ luật.

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

4. Thành tích đã đạt được

- Thành tích tập thể

+ Năm 2018: Giấy khen của Sở y tế Hải Phòng

+ Năm 2019: Giấy khen của Sở y tế Hải Phòng

+ Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

- Thành tích và khen thưởng cá nhân

+ 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

+ 02 Bằng khen của UBND thành phố

+ Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

 

SmartNews.Com

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO

Địa chỉ: Số 154 Khu phố Tân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Điện thoại: 02253.844269

Switch mode views: