• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO

 

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo thành lập năm 1963:

Khi mới thành lập với lực lượng điều dưỡng khá đông, hoạt động chăm sóc điều dưỡng được chỉ đạo hoàn toàn bởi phòng Y vụ

Đến năm 1990 Phòng Y tá Điều dưỡng được thành lập và hoạt động độc lập do ông Đào Nguyên Hùng làm trưởng phòng

CÁC TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG QUA CÁC THỜI KỲ

Từ 14/01/1991-2001 do ông Đào Nguyên Hùng phụ trách

Từ 2001-2003 do bà Phạm Thị Phương phụ trách

Từ 2003 – 2010 do Ông Đào Nguyên hùng làm trưởng phòng

Từ 2010-2015 do bà Dương Thị Nguyệt làm trưởng phòng

Từ 2015 NĂM 2019:  do bà Đỗ Thị Ngọc Trâm làm trưởng phòng

Từ năm 2019 đến nay:

Bà Đỗ Thị Ngọc Trâm là Trưởng phòng

Ông Đỗ Văn hai là Phó trưởng phòng

 II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

2.Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình  giám đốc bệnh viện phê duyệt.

4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.
5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

6. Phối hợp với phòng  Kế hoạch Tổng hợp  trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.

7. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

8. Phối hợp với phòng NCKH – ĐN – ĐT – CĐT  thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.

9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

  1. Xây dựng, Cải thiện chất lượng chăm sóc nhằm đem lại sự hài lòng cho người bệnh.
  2. Xây dựng đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng giao tiếp tốt và chuyên nghiệp.
  3.  Phát huy chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.
  4. Đào tạo và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

 

SmartNews.Com

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO

Địa chỉ: Số 154 Khu phố Tân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Điện thoại: 02253.844269

Switch mode views: