• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

KSNK

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là một khoa cận lâm sàng của bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh bảo

- Khoa gồm ba bộ phận:

+ Tổ hành chính - giám sát

+ Tổ khử khuẩn, tiệt khuẩn

+ Tổ đồ vải - quản lý chất thải

- Tổng số cán bộ nhân viên: 12 CBVN gồm:  2 cử nhân đại học, 1 dược sỹ đại học, 3 cao đẳng điều dưỡng, 1 dược sỹ trung học, 5 lao động phổ thông

I. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Chương II Thông tư 16/TT-BYT..

b) Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Chương II Thông tư 16/TT-BYT.

c) Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên y tế của khoa.

d) Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

đ) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

e) Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.

g) Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

h) Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

II. Các hoạt động của khoa

-  Các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn ngày càng được chuẩn hóa, trở thành các hoạt động thường quy, nề nếp tại tất cả các khoa phòng

- Hằng năm cung cấp trung bình: 4590 hộp dụng cụ tái sử dụng, 9000kg đồ vải sạch phục vụ công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân

- Cung cấp bông gạc cho toàn bệnh viện

- Giám sát tiệt khuẩn dụng cụ đạt chuẩn quy định.

- Giảm đáng kể tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Thực hiện đầy đủ các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường, không để xảy ra ô nhiễm môi trường, lây nhiễm dịch bệnh trong bệnh viện và môi trường xung quanh

- Tư vấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho các khoa trong toàn viện.

 

 

SmartNews.Com

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO

Địa chỉ: Số 154 Khu phố Tân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Điện thoại: 02253.844269

Switch mode views: