• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

KHOA DƯỢC

KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO

I   Cơ cấu tổ chức của khoa Dược

Khoa Dược bao gồm các bộ phận chính sau:

1. Kho và cấp phát: + Kho tổng

                                 + Kho lẻ nội trú

                                 + Kho lẻ ngoại trú

                                 + Kho lẻ tại cơ sở 2

2. Thống kê dược:

3. Dược lâm sàng, thông tin thuốc:

4. Kiểm soát chất lượng thuốc. Quản lí hóa chất, sinh phẩm:

5. Pha chế:

II.   Nhân sự

Khoa Dược hiện có 13 cán bộ gồm

   - 1 DSCKI. Trần Văn Hải: Trưởng khoa

   - 12 Nhân viên trong đó: 1 DSCKI, 6 DSĐH, 3 DSCĐ, 1DSTC

III.  Thành tích khen thưởng

-         Giấy khen của UBND Huyện Vĩnh Bảo năm 2021

 

IV.  CHỨC NĂNG
  Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
V.  NHIỆM VỤ
- Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị, chẩn đoán và các yêu cầu chữa bệnh khác.
- Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
- Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
- Tổ chức pha chế hóa chất sát khuẩn.
- Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
- Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của trường: Đại học, cao đẳng và trung học về dược.
- Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
- Tham gia chỉ đạo tuyến.
- Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
- Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
- Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế.

 

 

SmartNews.Com

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO

Địa chỉ: Số 154 Khu phố Tân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Điện thoại: 02253.844269

Switch mode views: