• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban Giám đốc

Ban giám đốc bệnh viện gồm 3 đồng chí:

1/ Bác sĩ CKI - Lâm Thị Huyền - PGĐ phụ trách bệnh viện

 

2/ Bác sĩ CKI - Phạm Thị Vui - PGĐ chuyên môn

3/ Bác sĩ CKI - Phạm Trung Sơn - PGĐ chuyên môn

SmartNews.Com

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO

Địa chỉ: Số 154 Khu phố Tân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0313.844269

Switch mode views: