• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ban Giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO - T.P HẢI PHÒNG

1/ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

 

 BSCKII LÂM THỊ HUYỀN- BÍ THƯ ĐẢNG UỶ- GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

2/ PHÓ GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN


                                       BSCKII: ĐỖ NGỌC KHƯƠNG - PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG UỶ- PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 

3/PHÓ GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN

                                                                       
                                                      BSCKI: VŨ THỊ LEN- ĐẢNG UỶ VIÊN-PHÓ GIÁM ĐỐC BÊNH VIỆN

SmartNews.Com

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO

Địa chỉ: Số 154 Khu phố Tân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Điện thoại: 02253.844269

Switch mode views: